top of page

GDPR

Personv­ern

Før du kjøper og bruker produkter, tjenester og/eller løsninger fra Gartner Johnsen avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Informa­sjonska­psler (cookie­s) og analyse

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Disse inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Adwords og annonser på Facebook) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger: http://www.google.com/settings/ads. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/choices/.

Din IP adresse blir også lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller sender til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

Mer om Google anaytics: Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Gartner Johnsen bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Persono­pplysni­nger og ansvar

Gartner Johnsen, ved daglig leder og innehaver, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med innsending av skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi er ikke vår egen databehandler, eller utvikler og vi drifter derfor ikke nettstedet vårt selv. Alle data og backup ligger lagret på sikrede servere hos leverandør WIX. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av WIX.


Gartner Johnsen - ORG NR 996 367 258
v/ Daglig leder og innehaver, Patrik Johan Johnsen
Heggedalsmarka 7

1389 Heggedal

E-post: post@gartner-johnsen.no
Telefon: +47 997 59 525

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no)

Gartner Johnsen er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

Gartner Johnsen innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre løsninger:

(1) Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
(2) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
(3) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

Gartner Johnsen plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå, Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Behandl­ing av persono­pplysni­nger

Personopplysninger hentes inn for at Gartner Johnsen skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Gartner Johnsen samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i egne avtalevilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss, og be om retting hvis de er feilaktige.

 

Oppbeva­ring og slettin­g

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Gartner Johnsen lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

 

Datapor­tabilit­et

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 

 

Konfide­nsialit­et og sikkerh­et

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100% sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Gartner Johnsen tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og/eller administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

Gartner Johnsen er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre produkter, tjenester og/eller løsninger, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensiti­ve og konfide­nsielle persono­pplysni­nger

Ingen av våre tjenester krever at du oppgir sensitive eller konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre systemer er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Gartner Johnsen under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

 

 

Tredjep­arts funksjo­nalitet og nettsid­er

Produktene, tjenestene og/eller løsningene vi leverer inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

 

Endring­er i personv­ernerkl­æringen

Kunden aksepterer at Gartner Johnsen forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. 

Gartner Johnsen plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per e-post til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelt

Gartner Johnsen, ORG NR 996 367 258

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra hjemmesiden til sluttbrukere.

Kjøps- og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no.

Gartner Johnsen som bedrift, selskapets ansatte og eier/grunnlegger av bedriften fungerer som en nøytral part iht. til sine klienter og deler nødvendigvis ikke deres synspunkter eller eksponeringer. 

 

 

Definisjon av parter
Selger er: Gartner Johnsen, jeg, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, du, deg, din eller ditt.

 

 

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi i noen tilfeller bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg samt en faktura. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Samtlige bestillinger hos Gartner Johnsen er bindende. Kjøper forplikter seg ved en hver bestilling til å lese gjennom, gjøre seg forstått og godkjenne våre gjeldende vilkår og betingelser. Kjøper bekrefter også automatisk ved en hver bestilling at kjøper har lest og forstått, samt godkjent de gjeldende vilkår og betingelser.

 

Gartner Johnsen gjør oppmerksom på at alle oppgitte priser fungerer flytende. Dvs. at priser kan variere iht. oppdragets omfang. Priser som er oppgitt fungerer som et minimumsbeløp og inkluderer ikke mva.

 

 

Forbehold
Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 07.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

 

 

Opplysninger gitt på våre hjemmesider
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

 

Betaling
Vi opererer normalt sett med forhåndsfakturering. Dvs. at vi påbegynner intet arbeid, verken grafisk, strategisk eller annet før betalingen er registrert i sin helhet. På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 10 - 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Samtlige bestillinger gjøres skriftlig og er bindende. Alle priser er eks. mva.
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bankoverføring/faktura. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

 

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
Gartner Johnsen , følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16.
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.
Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

 

 

Reklamasjon

Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

 

 

Kundens Plikter/Garanti

Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og Gartner Johnsen, skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med.

Unntak: Dersom klient ikke svarer på e-post, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til en hver tid gjeldende timepris.

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og Gartner Johnsen , skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Asker og Bærum tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Gartner Johnsen , vil følge det vedtak forliksrådet fatter.

GDPR sist oppdatert juni 2020.

bottom of page